References within innovation projects

Here are some references within various innovation projects from innovators and entrepreneurs that we support / have supported.

Berger Neurorobotics
Berger Neurorobotics

Headset som mäter hjärnsignaler, hjärtfrekvens och hudrespons i realtid och förstår mänskliga känslomässiga tillstånd som koncentration, trötthet, m.m. Utvecklad av: Berger Neurorobotics

Bestic
Bestic

Äthjälpmedel, skapat av och för personer som har nedsatt funktion, eller saknar funktion i armar eller händer. Utvecklad av Camanio Care AB.

Carbonhand
Carbonhand

Ett personligt krafthjälpmedel för personer med svag handstyrka eller nedsatt handfunktion. Utvecklad av Bioservo Technologies AB

Ekobot
Ekobot

Ekobot är en lantbruksrobot som inledningsvis fokuserar på ogräsborttagning, men ska även kunna hantera många olika sysslor på lantbruksgårdar i framtiden.

Fumo
Fumo

Inspektions- och sökrobot som sänds in vid besvärliga bränder och på så sätt ökar personalens säkerhet och chansen att rädda liv. Utvecklad av AB Realisator Robotics.

Furhat
Furhat

En social robot som kan kommunicera med dig och flera andra personer samtidigt, med både naturlig röst och ansiktsuttryck. Utvecklad av: Furhat Robotics

Giraff
Giraff

Mobil tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Utvecklad av Camanio Care AB.

GoLiveClip
GoLiveClip

Ett mobilt trygghetslarm med fallsensor, automatisk fallriskanalys och aktivitetsuppföljning!

HAL exoskelett
HAL exoskelett

Robotdräkten HAL är ett så kallat exoskelett, som förstärker kroppens egna rörelse och används som stöd vid strokerehabilitering. Utvecklad av Cyberdyne Inc.

JustoCat
JustoCat

Terapikatt för personer med demens, att interagera med och på så sätt ge en lugnande inverkan. Utvecklad av: Robyn Robotics AB

Mollii
Mollii

Skräddarsydd neurorehabilitering i form av ett klädesplagg med elektroterapi, som programmeras efter individens behov. Utvecklad av Inerventions AB.

Odico
Odico

Robotiserat verktyg lämplig för byggbranschen, som omvandlar digital design till fysiska objekt.

OpiFlex
OpiFlex

Mobil robotlösning för tillverkningsindustrin. OpiFlex har en patenterad dockningslösning som gör att roboten står stabilt när den flyttats för att betjäna en ny maskin i produktionen. OpiFlex har även gjort det enkelt att programmera om en robot. Med fem minuters utbildning kan du programmera roboten för ny produkt på mindre tio minuter med deras patenterade enkla robotprogrammering.

Poseidon
Poseidon

En intelligent duschlösning, eller världens första hygienrobot. Ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper äldre/rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Utvecklad av Robotics Care AB.

Safebase
Safebase

Enklare nattillsyn med hjälp av ett sensorsystem för kostnadseffektiv vårdplanering och ökad trygghet inom hemtjänst och äldreomsorg.

Racefox
Racefox

En app för rörelsesanalys vid idrottsträning, utvecklad av det Stockholmsbaserade startupbolaget Racefox.

Solutions For Tomorrow
Solutions For Tomorrow

Mobil röntgen med innovativ batteriteknologi (True X-ray mobility), som transporteras ut till patienter på vårdcentraler och äldreboenden

Somnox
Somnox

Somnox sömnrobot hjälper användaren att somna snabbare, sova längre och vakna upp utvilad genom att sakta ner personens andning med hjälp av simulerad mänsklig andningsrytm och lugnande ljud. Utvecklad av det holländska teamet Somnox.

Tek RMD
Tek RMD

Tek RMD (Robotic Mobilization Device) är ett mobilt fordon, som ger förmågan att säkert kunna navigera i olika omgivningar, för personer med gångsvårigheter.

YourFlow
YourFlow

Mjukvara för värdeflödesanalys för industri

Zoom uphill
Zoom uphill

En terränggående fyrhjuling som ger människor som har svårt att gå en möjlighet att ta sig ut i naturen. Utvecklad av: Zoomability AB