References within innovation projects

Here are some references within various innovation projects from innovators and entrepreneurs that we support / have supported.

Berger Neurorobotics
Headset som mäter hjärnsignaler, hjärtfrekvens och hudrespons i realtid och förstår mänskliga känslomässiga tillstånd som koncentration, trötthet, m.m.
Utvecklad av: Berger Neurorobotics
Bestic
Äthjälpmedel, skapat av och för personer som har nedsatt funktion, eller saknar funktion i armar eller händer. Utvecklad av Camanio Care AB.
Carbonhand
Ett personligt krafthjälpmedel för personer med svag handstyrka eller nedsatt handfunktion. Utvecklad av Bioservo Technologies AB
Ekobot
Ekobot är en lantbruksrobot som inledningsvis fokuserar på ogräsborttagning, men ska även kunna hantera många olika sysslor på lantbruksgårdar i framtiden.
Fumo
Inspektions- och sökrobot som sänds in vid besvärliga bränder och på så sätt ökar personalens säkerhet och chansen att rädda liv. Utvecklad av AB Realisator Robotics.
Furhat
En social robot som kan kommunicera med dig och flera andra personer
samtidigt, med både naturlig röst och ansiktsuttryck.
Utvecklad av: Furhat Robotics
Giraff
Mobil tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Utvecklad av Camanio Care AB.
GoLiveClip
Ett mobilt trygghetslarm med fallsensor, automatisk fallriskanalys och aktivitetsuppföljning!
HAL exoskelett
Robotdräkten HAL är ett så kallat exoskelett, som förstärker kroppens egna rörelse och används som stöd vid strokerehabilitering. Utvecklad av Cyberdyne Inc.
JustoCat
Terapikatt för personer med demens,
att interagera med och på så sätt ge en lugnande inverkan.
Utvecklad av: Robyn Robotics AB
Mollii
Skräddarsydd neurorehabilitering i form av ett klädesplagg med elektroterapi, som programmeras efter individens behov. Utvecklad av Inerventions AB.
Odico
Robotiserat verktyg lämplig för byggbranschen, som omvandlar digital design till fysiska objekt.
OpiFlex
Mobil robotlösning för tillverkningsindustrin. OpiFlex har en patenterad dockningslösning som gör att roboten står stabilt när den flyttats för att betjäna en ny maskin i produktionen. OpiFlex har även gjort det enkelt att programmera om en robot. Med fem minuters utbildning kan du programmera roboten för ny produkt på mindre tio minuter med deras patenterade enkla robotprogrammering.
Poseidon
En intelligent duschlösning, eller världens första hygienrobot. Ett innovativt, medicintekniskt hjälpmedel som på ett unikt sätt hjälper äldre/rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Utvecklad av Robotics Care AB.
Safebase
Enklare nattillsyn med hjälp av ett sensorsystem för kostnadseffektiv vårdplanering och ökad trygghet inom hemtjänst och äldreomsorg.
Racefox
En app för rörelsesanalys vid idrottsträning, utvecklad av det Stockholmsbaserade startupbolaget Racefox.
Solutions For Tomorrow
Mobil röntgen med innovativ batteriteknologi (True X-ray mobility), som transporteras ut till patienter på vårdcentraler och äldreboenden
Somnox
Somnox sömnrobot hjälper användaren att somna snabbare, sova längre och vakna upp utvilad genom att sakta ner personens andning med hjälp av simulerad mänsklig andningsrytm och lugnande ljud. Utvecklad av det holländska teamet Somnox.
Tek RMD
Tek RMD (Robotic Mobilization Device) är ett mobilt fordon, som ger förmågan att säkert kunna navigera i olika omgivningar, för personer med gångsvårigheter.
YourFlow
Mjukvara för värdeflödesanalys för industri
Zoom uphill
En terränggående fyrhjuling som ger människor som har svårt att gå en möjlighet att ta sig ut i naturen. Utvecklad av: Zoomability AB
Show More
  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED